Μυστική Ομάδα Zenko Go (Team Zenko Go) - Greek Dub DB
Μυστική Ομάδα Zenko GoTeam Zenko Go

Σειρά Κινουμένων Σχεδίων 2022 Dreamworks Television Animation
Σύνοψη
Καμία καλή πράξη δεν είναι ασήμαντη γι' αυτά τα καλόκαρδα παιδιά! Οι Νάγια, Άρης, Έλλη και Τζαξ προσφέρουν στα κρυφά βοήθεια και ξεφορτώνονται τα προβλήματα της πόλης!
Κοινοποίηση
Πληροφορίες μεταγλώττισης