Πάνος Τσαπάρας - Greek Dub DB
Person photo
Πάνος Τσαπάρας
Φωνογραφία:
1 τίτλος
Σκηνοθεσία:
11 τίτλοι
Τραγούδια:
76 τίτλοι
Στιχουργική:
89 τίτλοι
Μουσική επιμέλεια:
86 τίτλοι
Προσαρμογή:
1 τίτλος
Διάλογοι:
1 τίτλος

Πάνος Τσαπάρας

Εκπομπές
ΈτοςΤίτλοςΧαρακτήραςΣκηνοθεσίαΣτούντιο
1992Παίζουμε
?