Λόγω έλλειψης παροχής στοιχείων από κανάλια ή διανομείς, σε ορισμένους τίτλους παρουσιάζονται ελλείψεις. Όποιος έχει τεκμηριωμένη γνώση επ' αυτών, θα ήταν χαρά μας, να επικοινωνήσει μαζί μας.
Όλα
Τα αναγκαία
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Μπορείτε να επιλέξετε ποιά cookies θα χρησιμοποιούμε. Μάθετε περισσότερα για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies στην Πολιτική Απορρήτου μας.
Πρίσμα+ - Greek Dub DB

Σειρά Κινουμένων Σχεδίων
(Μεταγλώττιση Πρίσμα+)
Σειρά Κινουμένων Σχεδίων
(Μεταγλώττιση ΕΡΤ)
Εκπομπή
(Μεταγλώττιση ΕΡΤ)
Σειρά Κινουμένων Σχεδίων
(Μεταγλώττιση ΕΡΤ)
Σειρά Κινουμένων Σχεδίων
Σειρά Κινουμένων Σχεδίων
(Μεταγλώττιση ALTER)
Σειρά Κινουμένων Σχεδίων
Σειρά Κινουμένων Σχεδίων
(Μεταγλώττιση Channel 9/Nickelodeon)
Σειρά Κινουμένων Σχεδίων
(Μεταγλώττιση Πρίσμα+/Σινέ+)
Σειρά Κινουμένων Σχεδίων
(Μεταγλώττση DVD (Επ. 1-4))
Σειρά Κινουμένων Σχεδίων
(Μεταγλώττιση DVD (Επ. 5-26))
Σειρά Κινουμένων Σχεδίων
(Μεταγλώττιση Πρίσμα+/Σινέ+)
Σειρά Κινουμένων Σχεδίων
(Επαναμεταγλώττιση Πρίσμα+/DVD επ. 4-8)
Σειρά Κινουμένων Σχεδίων
(Μεταγλώττιση Πρίσμα+)
Σειρά Κινουμένων Σχεδίων
(Μεταγλώττιση ΕΡΤ/FM Records)

1 2 3 1 2 3