Σερένα (Pokemon) - Greek Dub DB
Σερένα (Pokemon)
Σερένα (Pokemon)
Διάσημος Χαρακτήρας
Βασικές πληροφορίες
Έτος πρώτης εμφάνισης
2014
Σερένα (Pokemon)
Διάσημος Χαρακτήρας
Ελληνική φωνή: