Φράνκι Στάιν - Greek Dub DB
Φράνκι Στάιν
Φράνκι Στάιν
Διάσημος Χαρακτήρας
Βασικές πληροφορίες
Έτος πρώτης εμφάνισης
2010
Φράνκι Στάιν
Διάσημος Χαρακτήρας
Ελληνική φωνή: