Γκαμόρα - Greek Dub DB
Γκαμόρα
Γκαμόρα
Διάσημος Χαρακτήρας
Βασικές πληροφορίες
Εταιρεία
Marvel Comics
Γκαμόρα
Διάσημος Χαρακτήρας