Πούμπα - Greek Dub DB
Πούμπα
Πούμπα
Διάσημος Χαρακτήρας
Βασικές πληροφορίες
Έτος πρώτης εμφάνισης
1994
Εταιρεία
Disney
Πούμπα
Διάσημος Χαρακτήρας
Ελληνική φωνή:
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1994-2020